Vielse – Kirke eller borgerlig vielse

VielseNår nu forlovelsen har fået lov til at sætte sig, så skal i begynde at tage stilling til om i vil giftes i kirken eller have en borgerlig vielse. Man kan allerede i denne fase være uenige om hvilken vej man skal vælge, men tal om det, både for og imod kirke og rådhuset. I sidste ende skal i nok blive enige om, hvad der er bedst for jer.

Borgerlig vielse

En borgerlig vielse bliver foretaget af borgmesteren i den kommune, i vælger at blive gift i. Hvis borgmesteren ikke selv kan være til stede, vil en person som borgmesteren har bemyndiget til at fortage vielsen vie jer. Ønsker i at blive viet på stranden eller i skoven, kan borgmesteren give tilladelse til dette, så længe det er indenfor kommunens grænser. Hvis man vælger den borgerlige vielse, så skal der være to vidner til stede.

Bare fordi man vælger en borgerlig vielse frem for en kirkelig vielse, så kan man stadigvæk være hvid brud og holde en bryllupsfest. Mange har ofte opfattelsen af, at en borgerlig vielse er uromantisk og hurtigt overstået, men husk at alt dette er helt op til én selv. En borgerlig vielse kan også gøres til noget dybt romantisk. Den romantiske del vender vi tilbage til.

Kirkebryllup

Vælger i et kirkebryllup, så skal i kontakte præsten fra den kirke, i vil giftes. I skal huske på, at hvis i vil giftes i en kirke udenfor det sogn, i bor i, så skal i søge om tilladelse. Det er ikke alle præster, der vil vie folk udefra, men en del går dog med til det mod et vederlag, der varierer fra kirke til kirke. Men har man fundet den lille romantiske kirke udenfor sit sogn, som man bare vil giftes i, ja så er det bare at få fat i præsten med det samme og tage sine bedste overtalelsesevner i brug – det kan aldrig skade at spørge.

Man skal være klar over, at en præst godt kan nægte at vie jer, hvis den ene, eller i begge, i forvejen er skilt.

Vielsen i kirken vil altid vare længere end den borgerlige vielse. Der bliver sunget salmer som man i samarbejde med præsten har valgt og præsten taler længere til brudeparret. Desuden vil der være pyntet op i kirken (igen mod vederlag) efter eget ønske. Der skal være minimum 2 vidner til vielsen. Efter vielsen vil præsten give jer jeres vielsesattest.

Ægteskabserklæring

Når i skal giftes, skal i ansøge om det først. I skal udfylde en ægteskabserklæring og dette skal allerede gøres ca 3-4 måneder inden selve vielsen. Der er nemlig visse betingelser, som skal være opfyldt, for at man kan blive gift med hinanden. Man skal være myndig (over 18 år), den ene må i forvejen ikke være gift (bigami), man må ikke være umyndiggjort (værgen skal give sin tilladelse inden), man må ikke være for nært beslægtet og man skal være dansk statsborger eller have opholdstilladelse i landet, før det kan lade sig gøre.

I kan finde ægteskabserklæringen på nettet eller tage op på jeres rådhus og hente den. Når denne er blevet godkendt på kommunen, får i tilsendt en prøvelsesattest. Den er gyldig i 4 måneder og skal afleveres der, hvor i skal giftes. Hvis i skal giftes på rådhuset i den samme kommune hvor i bor, så modtager i ikke en prøvelsesattest.

Giftes i udlandet

Hvis i overvejer at blive gift i udlandet, så skal i også ansøge om det herhjemme. Der skal sendes en ægteskabserklæring til kommunen, hvorefter de udsteder prøvelsesattesten som i skal have med jer. Husk at finde en tolk, der kan oversætte for jer på stedet hvor i nu skal giftes. Kontakt desuden den danske ambassade i det land i vil giftes i, da de kender alle landets regler for indgåelsen i et ægteskab. Der kan være nogle faldgrupper, som gør at vielsen ikke er juridisk gyldig i Danmark.